Thursday, October 25, 2007

kesan-kesan migrasi di Malaysia

Terdapat 2 jenis kesan yang akan diterima oleh Malaysia iaitu meliputi:

kesan positif
  1. dapat menampung kekurangan tenaga kerja contohnya, dalam sektor pembinaan, pertanian dan perladangan.
  2. meningkatkan persaingan dalam meningkatkan kualiti diri terutama persaingan dalam merebut peluang pekerjaan yang terhad.
  3. meningkatkan pendapatan ekonomi negara apabila mereka membuat perbelanjaan di negara yang dituju.

kesan negatif

  1. meningkatkan kegiatan jenayah seperti kes bunuh, kecurian dan masalah sosial yang melibatkan migran asing.
  2. aspek kesihatan- penyakit yang dibawa dari negara asal seperti HIV/AIDS, selesema burung dan sebagainya.
  3. merugikan negara melalui pertukaran wang asing iaitu apabila migran melakukan penghantaran wang ke negara asal mereka.
  4. meningkatkan pengangguran dalam negara.

No comments: